آدرس :
تهران، منطقه ۱۴، بلوار پاسدار گمنام، نبش خیابان تکیه اکبرآبادی
شماره تماس:
۰۲۱۳۳۰۰۰۱۰۰
جهت تماس با کارشناسان پشتیبانی نرم افزار با شماره  ۰۹۱۲۱۰۱۰۲۰۰ تماس بگیرید.
پشتیبانی مشتریان:
ejarehkhodro@gmail.com
هاهنگی تحویل و عودت خودرو:
۰۹۱۲۱۰۱۰۹۰۰

۰۲۱۲۲۰۰۰۱۰۰