مدارک مورد نیاز برای اتباع ایرانی؟

یک فقره چک یا سفته

کارت شناسایی

و فقط یکی از مدازک ذیل:

  • سند ملک به نام متقاضی در رهن نباشد.
  • خودروی شخصی و سند آن به نام متقاضی که در رهن نباشد.
  • ودیعه وجه نقد یا ارزهای خارجی یا طلا به میزان ۷ درصد خودرو

مدارک لازم برای اتباع خارجی؟

پاسپورت متقاضی

ودیعه نقدی به تومان یا ارزهای خارجی